GUIDED TOURS

8 days  motorcycle tour in Rwanda

5 days MOTORCYCLE adventure TOUR IN RWANDA

3 days  Congo Nile trail Tour


2 days MOUNTAIN gorilla  tour

single Day Kigali City  Tour